Consell Social

El Consell Social és un consell d’entitats, creat amb caràcter permanent per CIVICAi, format per totes aquelles organitzacions que comparteixen la nostra visió de la necessitat de la participació ciutadana en la governança de la IA. Aquestes entitats participen en les activitats i govern de CIVICAi, a través del Consell Social, i treballen col·legiadament per aconseguir que la regulació en l’aplicació social de la IA involucri a totes les parts interessades en aquest procés.

 

Formen part del Consell Social les següents 23 entitats:

Logo CIVICAi

© 2023 CIVICAi.cat