Funcions i objectius

El Consell Social és un consell d’entitats, constituït amb caràcter permanent per CIVICAi el 26 de juny de 2023. Està format per totes aquelles organitzacions que comparteixin la nostra visió que és necessària la participació ciutadana en la governança de la IA. Aquestes entitats participen en les activitats i govern de CIVICAi, a través del Consell Social, i treballen col·legiadament perquè la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i de la societat de manera equitativa i responsable.

 

El president/a del consell social n’assumeix la direcció i el representa, juntament amb un vicepresident/a.

 

o President del consell social: Roger Serra

o Vicepresidenta del consell social: Montserrat Casanovas 

 

El consell social té, entre d’altres, les següents funcions i objectius:

 

o Organitzar sessions de formació i tallers sobre aspectes clau de la IA, dirigits als associats i als membres de les entitats que formen el consell.

o Organitzar jornades, campanyes de divulgació i actes per sensibilitzar la societat sobre les oportunitats i els reptes de la IA.

o Promoure el desenvolupament d’una cultura social sobre la IA, facilitar el debat públic i influir en les polítiques públiques relacionades amb la IA.

o Promoure la adopció i la certificació de pràctiques que siguin ètiques per part de les administracions, empreses, entitats i ONGs.

o Compartir i unificar agendes de les activitats organitzades per les entitats del consell.

o Treballar com a xarxa coordinada de contactes i de cooperació, amb la finalitat de  convertir l’associació en un canal de referència d’informació, continguts i formació sobre IA i la participació ciutadana en relació a la IA.

o Aconseguir que les implicacions de IA apareguin a l’agenda pública.

o Impulsar aliances estratègiques amb altres organitzacions estatals i internacionals.

o Participar en l’administració dels recursos de l’associació de manera efectiva, incloent la captació de fons i la gestió dels recursos humans

El consell social va ser constituït per les següents entitats:

© 2024 CIVICAi.cat