Associació

GENESI

L’Associació CIVICAi cat neix gràcies a l’impuls de 136 fundadors que manifesten la seva disposició per treballar en associació perquè la inteŀligència artificial (IA) sigui de tots i, per tant, estigui al servei de les persones i de la societat de manera equitativa i responsable.

FINALITATS

• Promoure la utilització responsable de la IA.

• Garantir que la IA sigui desenvolupada de manera transparent.

• Promoure la investigació i desenvolupament de tecnologies d’IA sostenibles i responsables, que tinguin en compte les seves implicacions socials i ètiques, a nivell local i global.

• Fomentar una consciència crítica sobre l’impacte social de l’IA.

• Sensibilitzar la ciutadania sobre els reptes i oportunitats que presenta la IA i fomentar que participi en la seva governança.

• Interlocutar i fer propostes als poders democràtics per tal que actuïn sobre la implementació de l’IA en defensa dels drets dels ciutadans i la sostenibilitat mediambiental.

VALORS

• Responsabilitat. Fomentar la responsabilitat dels desenvolupadors, empreses i institucions en l’ús de l’IA per a garantir que sigui lliure d’abús i discriminació.

• Transparència. Promoure la transparència en la creació i la utilització de l’IA per a garantir la seva seguretat i privacitat.

• Diversitat. Promoure la diversitat en el disseny, desenvolupament i utilització de l’IA per a garantir una representació equitativa i no discriminatòria envers cap ésser humà.

• Sostenibilitat. Fomentar la sostenibilitat en el desenvolupament i utilització de la IA per a garantir un futur sostenible per a les persones i el planeta.

• Justícia i equitat. Promoure el respecte en la utilització de la IA per tal de garantir l’adaptabilitat a la diversitat d’ecosistemes terrestres i una distribució equitativa de les seves oportunitats i beneficis.

• Empoderament. Fomentar l’empoderament de les persones en un món cada vegada més influït per la IA, per tal de garantir que puguin prendre decisions informades i assertives sobre les seves vides.

ACTIVITATS

• Construir una teoria rigorosa i sòlida sobre l’impacte de la IA en tots els àmbits de l’activitat humana, per tal de poder prendre decisions informades i contrastades sobre el seu ús, així com promoure la governança en l’ús de la IA orientada a defensar els drets i benestar de la ciutadania i la protecció del planeta.

• Establir un procés i una metodologia d’elaboració documental de la teoria, dels acords i dels protocols, que sigui obert i participatiu, de manera que totes les propostes legislatives i executives que es facin als poders democràtics de la societat, siguin elaborades i consensuades amb transparència.

• Organitzar campanyes d’educació, capacitació i sensibilització per a la ciutadania sobre l’impacte social de la IA.

• Establir aliances amb altres col·lectius, inclosos els científics, les empreses i les organitzacions comunitàries per fer un monitoratge dels usos de la IA i també per abordar les implicacions ètiques de la IA.

• Promoure la recerca en l’impacte social de la IA i fer propostes conjuntes per aconseguir objectius comuns.

• Assegurar el caràcter multisectorial de CIVICAi cat, de manera que tots els àmbits de l’activitat i interaccions humanes, inclosos els serveis, com ara l’educació, l’ètica, la salut, la comunicació, l’empresa, el govern, la comunitat, la ciència, la cultura i les arts, i la tecnologia, es beneficiïn de la IA.

• Incentivar la participació activa de la ciutadania en les activitats de l’organització, així com implementar i mantenir els canals de comunicació adequats per escoltar les seves opinions i preocupacions. Amb aquesta finalitat es promouran consultes, grups de treball, i l’activisme.

Logo CIVICAi

© 2023 CIVICAi.cat