Qui som

GENESI I FINALITATS

L’Associació CIVICAi neix a finals de març de 2023 gràcies a l’impuls de 136 fundadors que manifesten la seva disposició per treballar en associació perquè la inteŀligència artificial (IA) sigui de tots i, per tant, estigui al servei de les persones i de la societat de manera equitativa i responsable.

 

Amb aquesta finalitat,  l’associació porta a cap les següents accions:

• Promoure el desenvolupament i la utilització responsable i transparent de la IA, mitjançant tecnologies d’IA sostenibles que tinguin en compte les implicacions socials i ètiques, tant a nivell local com global.

• Sensibilitzar la ciutadania sobre els reptes i oportunitats que presenta la IA, i treballar per a què els ciutadans participin en la seva governança.

• Establir canals de comunicació amb els poders democràtics per fer-los-hi propostes que assegurin una implementació de la IA que sigui respectuosa amb els drets dels ciutadans i la sostenibilitat mediambiental.

VALORS I PRINCIPIS

• Responsabilitat: Fomentar la responsabilitat dels desenvolupadors, empreses i institucions en l’ús de l’IA per a garantir que aquesta sigui lliure d’abús i discriminació.

• Transparència: Promoure la transparència en la creació i la utilització de l’IA per a garantir la seva seguretat i privacitat.

• Diversitat: Promoure la diversitat en el disseny, desenvolupament i utilització de l’IA per tal que aquesta tecnologia sigui equitativa i no discriminatòria envers cap ésser humà.

• Sostenibilitat: Fomentar que el desenvolupament i utilització de la IA sigui sostenible per a les persones i el planeta.

• Justícia i equitat: Promoure que la IA sigui respectuosa amb diversitat dels ecosistemes terrestres i ofereixi una distribució equitativa de les seves oportunitats i beneficis.

• Empoderament: Fomentar l’empoderament de les persones en un món cada vegada més influït per la IA, per tal que aquestes puguin prendre decisions informades i assertives sobre les seves vides.

METODOLOGIA DE TREBALL

El procés per aconseguir que la IA sigui de tothom i pel bé col·lectiu se sustenta en el treball per projectes dels associats, organitzats en divisions o àmbits de treball

Els projectes prioritzen les següents accions:  

• Participar en la construcció  d’una teoria rigorosa i sòlida sobre l’impacte de la IA en tots els àmbits de l’activitat humana, per tal de poder prendre decisions informades i contrastades sobre el seu ús, així com promoure la governança en l’ús de la IA orientada a defensar els drets i benestar de la ciutadania, i la protecció del planeta.

• Establir un procés i una metodologia d’elaboració documental de la teoria, dels acords i dels protocols, que sigui obert i participatiu, de manera que totes les propostes legislatives i executives que es facin arribar als poders democràtics de la societat, siguin elaborades i consensuades amb transparència.

• Organitzar campanyes d’educació, capacitació i sensibilització per a la ciutadania i professionals sobre la IA i el seu impacte social.

• Promoure la recerca sobre l’impacte social de la IA i establir aliances amb altres col·lectius, inclosos els científics, les empreses i les organitzacions comunitàries, per fer propostes conjuntes i també un monitoratge dels usos de la IA i les seves implicacions ètiques.

• Treballar per tal que tots els àmbits de les activitats i interaccions humanes, inclosos els serveis, com ara l’educació, l’ètica, la salut, la comunicació, l’empresa, el govern, la comunitat, la ciència, la cultura i les arts, i la tecnologia, es beneficiïn de la IA.

Logo CIVICAi

© 2024 CIVICAi.cat