El Fòrum GOVERNAi és un marc de col·laboració entre CIVICAi, el seu consell social i les administracions públiques amb l’objectiu que els plans d’acció detots els governs sobre la IA incloguin la participació ciutadana, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre (DOGC núm. 6780, 31/12/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Amb aquesta finalitat, en treball en col·laboració que es durà a terme a GOVERNAi inclourà, entre d’altres, les següents accions: 


• Organitzar la participació ciutadana en els plans d’acció de la IA que desenvolupin i que despleguin les administracions públiques.

• Col·laborar en el disseny i la implementació de projectes pilot que integrin solucions d’IA en els serveis municipals al ciutadans.

• Facilitar a les administracions públiques els treballs elaborats per les divisions de CIVICAI, en especial els corresponents a la Divisió de Govern i Administració, que facin referència, per exemple, a models d’ordenança d’IA, amb recomanacions per a la seva implantació en una administració pública.

• Fomentar la participació ciutadana en els projectes d’IA, mitjançant fòrums de discussió, consultes públiques i grups de treball que la facin més efectiva i n’augmentin l’abast.

• Col·laborar en la creació de materials informatius, en la impartició de formació i en el disseny de recursos per a la ciutadania i el personal de l’administració en matèria d’IA.

Logo CIVICAi

© 2024 CIVICAi.cat