Documentació

El Comitè Editorial, gestiona l’arxiu i tota la documentació que generin les divisions i l’associació, excepte la de caire legal que és responsabilitat del secretariat. El seu director/a és membre nat del consell de direcció.


o Director del comitè editorial : Ramon Palacio

o Membres del Comitè: Josep Adolf Martí i Jordi Planas

  Projectes i Recursos

Logo CIVICAi

© 2024 CIVICAi.cat