Estructura

L’Associació CIVICAi està formada pels associats, persones físiques majors d’edat que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Els associats formen l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de l’associació, i participen en totes les seves activitats temàtiques a través de les divisions o àmbits de treball que l’assemblea general estableixi per diferents sectors, camps d’activitat o disciplines de coneixement.

 

L’associació  està governada pel consell de direcció que la regeix, administra i la representa. La direcció executiva i la gestió ordinària de l’associació l’exerceix el secretariat, per delegació del consell de direcció. 

 

Les persones jurídiques o entitats sense ànim de lucre que comparteixin els objectius de CIVICAi poden participar en el seu consell social i treballar col·legiadament perquè la IA sigui de tots.

 

Els fòrums GOVERNAiEMPRESAi, i EXPERTAi faciliten les relacions amb les administracions públiques, les empreses i els experts i tanquen l’estructura per tal que la societat civil participi, juntament amb experts, empreses i governs, en la regulació del desplegament harmònic i ètic la IA. 

 

L’estructura de CIVICAi s’il·lustra en el diagrama de sota.

Logo CIVICAi

© 2024 CIVICAi.cat