Governança

El Consell de Direcció regeix, administra i representa l’associació. Formen aquest òrgan coŀlegiat:


o President: Manel Sanromà
o Secretària General: Dolors Setó
o Tresorer: Jaume Batlle
o Vocal: Àlex Arenas
o Vocal: Clara Brull
o Vocal: Eudald Carbonell
o Vocal: Josep Casanovas
o Vocal: Arnau Gàllego
o Vocal: Anna Gispert
o Vocal: Eduard Salvador
o Director Divisió d’Educació i Formació: Miquel Àngel Prats
o Director/a Divisió d’Empresa i Talent: Oriol Mascareñas
o Director Divisió d’Ètica i Drets: César Rosales
o Director Divisió de Govern i Administració: Jordi Masias
o Directora Divisió d’Innovació: Chelo Fernández
o Directora Divisió de Salut Comunitària i Benestar: Alicia Cañellas
o Directora Divisió d’Universitats i Recerca: Dolors Puigjaner
o Directora Divisió de Cultura i Arts: Anna Gispert
o Directora Divisió de Medicina i Atenció Clínica: Meritxell Arenas
o Directora Divisió de Tecnologia i Societat: Àurea Rodríguez
o Director/a Divisió d’Arquitectura i Ciutat: Vacant
o Director/a Divisió de Comunicació i Mitjans: Tomàs Cascante
o Director del Comitè Editorial: Ramon Palacio
o President del Consell Social: Roger Serra
o Vicesecretari general i vicepresident: Francesc Giralt


El Consell Electoral i de Conflictes, organitza i supervisa les eleccions, i vetlla per la transparència de tots els processos democràtics interns. Un dels seus membres tindrà la funció de síndic/a de l’Associació.


o Síndica de l’associació: Gemma Marfany


El Secretariat exerceix la direcció executiva de l’associació, per delegació del Consell de Direcció, incloent-hi la gestió pressupostària i de la comptabilitat, a càrrec del tresorer, la contractació dels empleats que l’associació pugui tenir. També assumeix la gestió de tots els serveis, la capacitat per dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir ajuts, l’ús de locals o edificis, i la capacitat per crear i suportar entre d’altres el Comitè Electoral i de Conflictes, el Consell Social i el Consell de Capítols. Componen aquest òrgan col·legiat la Secretària General, el Vicesecretari General, i el tresorer, juntament amb voluntaris i voluntàries que donen suport a les àrees següents:

SINDICATURA

o Rosa Siurana

 

LEGAL

o Ramon Arnó

o Josep Lluís Comas

 

CONSELL SOCIAL

o Meritxell Alavedra

o Daniel Condeminas

o Joan Francesc Gras

o Loreto Rubio

COMUNICACIÓ I XXSS
o Cinta Bellmunt
o Meius Ferrés
o Joan Francesc Gras
Enviar correu

 

COMITÈ EDITORIAL I DE COORDINACIÓ DE PROJECTES

o Maria-Josep Altés

o Jordi Planas

 

TIC

o Pep Masoliver

o Martí Segarra
Enviar correu

Logo CIVICAi

© 2024 CIVICAi.cat