Governança

L’Associació CIVICAi està formada pel associats, persones físiques majors d’edat que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Els associats formen l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de l’associació. El dia 30 de març de 2023 els associats es constituïren en Assemblea General constituent i acordaren la següent estructura i governança de CIVICAi cat.

L’estructura de CÍVICAi cat s’iŀlustra en el diagrama següent:

El Consell de Direcció regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan coŀlegiat:

o President: Manel Sanromà

o Secretària General: Karina Gibert
o Tresorer: Josep Lluís Comas
o Directora Divisió d’Educació i Formació: Mercè Gisbert

o Directora Divisió d’Empresa i Talent: Dolors Setó
o Director Divisió d’Ètica i Drets: Albert Sabater
o Director Divisió de Govern i Administració: Miquel Salvador

o Director Divisió d’Innovació: Ramon Sangüesa
o Directora Divisió de Salut i Benestar: Susanna Aussó
o Directora Divisió d’Universitats i Recerca: Núria Castell
o Vicesecretari general en funcions de vicepresident: Francesc Giralt

 

El Consell Electoral i de Conflictes, organitza i supervisa les eleccions, i vetlla per la transparència de tots els processos democràtics interns. Un dels seus membres tindrà la funció de síndic/a de l’Associació, elegit per l’Assemblea General.

o Síndica de l’associació: Gemma Marfany

 

El Secretariat exerceix la direcció executiva de l’associació, per delegació del Consell de Direcció, incloent-hi la gestió pressupostària i de la comptabilitat, a càrrec del tresorer, la contractació dels empleats que l’associació pugui tenir. També assumeix la gestió de tots els serveis, la capacitat per dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir ajuts, l’ús de locals o edificis, i la capacitat per crear i suportar entre d’altres el Comitè Electoral i de Conflictes, el Consell Social i el Consell de Capítols. Componen aquest òrgan col·legiat la Secretària General, el Vicesecretari General, i el tresorer, juntament amb voluntaris i voluntàries que donen suport a les àrees següents:

ASSOCIATS

o Josep Ramon Ferrer

o Francesc Giralt

 

ASSEMBLEA GENERAL I ESDEVENIMENTS

o Quico Gras

 

CONSELL DE DIRECCIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

o Meius Ferrés

o Jordi Masias

o Francesc Giralt

 

RELACIONS INTERNACIONALS

o Francesc Giralt

 

SINDICATURA

o Rosa Siurana

 

LEGAL

o Josep Lluís Comas

o Jordi Masias

 

CONSELL SOCIAL

o Loreto Rubio

o Daniel Condeminas

COMUNICACIÓ I PREMSA 

o Cinta Bellmunt

o Meius Ferrés

o Francesc Giralt

Envia correu


XXSS i web

o Àurea Rodríguez

o Quico Gras


COORDINACIÓ DE PROJECTES & INICIATIVES DE DIVISIONS i CAPÍTOLS

o Maria-Josep Altés

o Jara Forcadell

o Jaume Batlle


COMITÈ EDITORIAL I GESTIÓ DOCUMENTAL 

o Jordi Planas

o Ricard Ruiz de Querol


TIC

o Pep Masoliver

o Jordi Masias

Logo CIVICAi

© 2023 CIVICAi.cat