PER UNA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE TOTHOM I PER A TOTHOM

Associació que treballa perquè les persones tinguin lliure accés a la IA i perquè el seu oportú i significat desenvolupament i socialització siguin ètics i pel bé col·lectiu

 

Sensibilitzar la ciutadania i reivindicar la seva participació en el desplegament segur i ètic de la IA és la raó d’existir de CIVICAi. L’aparició en els darrers mesos d’aplicacions d’IA que arriben a mans de milions de persones de tot el món, ha posat en el centre del debat públic tant l’impacte social, econòmic i mediambiental d’aquesta tecnologia com les seves implicacions ètiques i transcendència pel futur de la humanitat i del planeta. CIVICAi treballa per convertir aquesta preocupació ciutadana en acció amb els següents principis:

1. REGULACIÓ DEMOCRÀTICA DE LA IA. Demanar als Governs de Catalunya, Espanya i la Unió Europea que exerceixin, amb caràcter d’urgència, la implementació pràctica (més enllà de recomanacions) de les regulacions previstes sobre l’aplicació social de la IA.

2. PARTICIPACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL. Manifestar que cal involucrar a la societat civil, en la forma en que democràticament s’acordi, en la regulació del desplegament harmònic i ètic de la IA, més enllà de la participació d’Experts, Empreses i Governs.

3. COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS. Hem constituït el Consell  Social amb caràcter permanent, per tal de treballar en la implementació pràctica d’aquesta regulació amb totes les parts interessades, i assegurar la Participació Ciutadana en tot aquest procés.

PER UNA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE TOTHOM I PER A TOTHOM

Logo CIVICAi

© 2023 CIVICAi.cat